Adem & Emoties

Onze adem is sterk verbonden met emoties en wat we voelen. Zoals de adem onze emotionele toestand beinvloedt, zo beinvloedt onze emotionele toestand onze ademhaling in sterke mate. Die gedachtengang spreekt duidelijke taal in uitdrukkingen zoals: 'een zucht van verlichting slaken', 'ademloos luisteren', 'naar lucht happen', 'de adem in de keel voelen stokken', 'zuchten uit wanhoop', 'stikken van woede', enzovoort. De natuurlijke beweging van een emotie is om hem diep in te ademen en diepgaand te voelen om hem vervolgens met een krachtige uitademing weer naar buiten te brengen. Er blijft dan niets achter, geen spanning, geen blokkade. Op deze wijze kunnen we uiting geven aan dat wat we voelen. Helaas komt dit in het dagelijkse leven niet vaak voor. Meestal beperken we onze ademhaling om gevoelens en emoties die we niet durven uiten te onderdrukken, al is dit een onbewust proces. Wanneer we niet willen huilen, geen angst willen voelen, niet boos willen worden, dan doen we dat door de inademing zo klein mogelijk te maken en de uitademing vast te houden. Maar als we onze ademhaling onderdrukken kunnen we ook niet meer lachen, blij zijn en onze vreugde uiten. Omdat er een spanning is achtergebleven, een blokkade.

Adem & Angst

Er is een direct verband tussen hoe we ademen en wat we denken. Wanneer dit angstgedachten zijn hebben we de neiging om onze adem te reduceren. Want zonder diep te ademen voelen we de angst immers niet echt meer. En dat is precies de bedoeling. Door middel van de ademhaling proberen we angst onder controle te krijgen. Overigens is dit een volkomen onbewust proces. Maar let er maar eens op als je angst voelt hoe je de neiging krijgt om je adem te beperken en niet meer volledig te ademen zoals je dat gewoonlijk doet. Maar angst heeft niet alleen invloed op de ademhaling, de ademhaling heef ook invloed op angst. Sommige mensen ademen niet volledig uit omdat ze bang zijn zich te laten gaan, hun gevoelens te uiten en de controle te verliezen. Anderen ademen niet volledig in omdat ze bang zijn zich te openen en mensen dichtbij te laten komen. Omdat deze angsten onderdrukt worden en in de vorm van lichamelijke spanningen worden vastgehouden, neemt de spanning steeds meer toe. Wanneer je angsten onderdrukt, nauwelijks ademt en spanningen toenemen word je steeds banger. Want in onderdrukte toestand verliezen angsten hun naam en gezicht. De oorspronkelijke angst wordt een vage angst, je weet dan niet meer waar je bang voor bent. En niets roept meer angst op dan als je niet weet waar je precies bang voor bent.

Wat is Emotioneel ademwerk?

Emotioneel Ademwerk is ontwikkeld uit elementen van Rebirthing Ademwerk, Holotropic Ademwerk en Reichiaans Lichaamswerk. Te samen vormen zij een schitterende methode om geblokkeerde gevoelens vrij te maken, verdrongen emoties te activeren en meer gedetailleerde processen uit te werken. Veel mensen hebben het idee dat Ademtherapie een therapie is waarbij je op de juiste manier leert ademen, bijvoorbeeld door middel van ademhalingsoefeningen. Dat soort Ademtherapie heb je natuurlijk ook. Maar met Emotioneel Ademwerk gaat het om heel iets anders. Door het intensiveren van de ademhaling worden verhoogde spanningen in het lichaam en vooral op de ademhaling (blokkades) geactiveerd en vrijgemaakt. Dit leidt niet alleen tot ontspanning maar brengt ook de in de spanning bevroren emoties en gevoelens weer onder bereik. Door Emotioneel Ademwerk smelten bevroren gevoelens en emoties. Dit lost niet alleen de spanning op maar zorgt er ook voor dat een beperkte ademhaling zich weer volledig herstelt. Waarna ook het vermogen om te kunnen voelen weer terugkomt. Het resultaat is dat je je weer levendig voelt. Je krijgt weer ruimte om nieuwe ervaringen toe te laten. Het wordt niet alleen gemakkelijker om vanuit je gevoel contact te maken met anderen maar ook om vanuit je gevoel te leven.

Rebirthing Ademwerk

De Rebirthing-techniek werd rond 1974 bij toeval ontdekt door de Amerikaan Leonard Orr. Sindsdien hebben ontelbare mensen over de hele wereld met deze methode kennis gemaakt. De techniek is vrij simpel, er wordt intensief en tegelijkertijd ontspannen geademd. De inademing wordt met de uitademing verbonden zonder dat er daartussen pauzes zijn. Zodra je op die manier gaat ademen komt er meer energie in je lichaam beschikbaar. Waar energie is ontstaat beweging. Tijdens een rebirthing-sessie kun je deze beweging ervaren als gewaarwordingen zoals: tintelingen, vibraties en verkrampingen. Maar ook als emoties zoals verdriet en vreugde, of als verborgen pijn zoals: eenzaamheid, wanhoop, tekort en tenslotte als de vroegere herinneringen die hiermee te maken hebben. Deze verschijnselen vertegenwoordigen vaak 'oud zeer' met name uit de beginjaren van je leven. Ondanks dat deze symptomen echte fysieke en emotionele gewaarwordingen teweeg brengen, zijn ze zelden erg pijnlijk. Tenzij we die herinneringen weer tot werkelijkheid gaan maken. Want het is natuurlijk niet de werkelijkheid maar gewoon manifestaties van vroegere herinneringen. Door je niet meer met die herinneringen te identificeren maar alleen maar ontspannen te ademen kun je alsnog de oude pijn verwerken, leren accepteren en loslaten.
Meer lezen over Rebirthing Ademwerk? Klik Hier

Leonard Orr

De geschiedenis van Rebirthing Ademwerk begon in 1973 in Californie USA, toen Leonard Orr toevallig deze ademhalingsmethode ontdekte. Het begon allemaal tijdens een bezoek aan een sauna, waar hij trachtte de tijdslimiet van 15 minuten te overschrijden. Via expirementen met zichzelf en later met een vriendin die hij in heet water liet drijven met oren en ogen onder water, heeft hij uiteindelijk Rebirthing Ademwerk als methode vorm en inhoud gegeven. In 1975 kwam hij er echter achter dat niet het warme water het rebirthingproces op gang bracht, maar de intense verbonden ademhaling. Zo kwam hij op het idee van 'droge' rebirthingsessies, liggend en ademend op een matras. Warm watersessies werden voortaan alleen nog toegepast als iemand voldoende ervaring had met het ademen op het 'droge'. Na de pioniertijd van Leonard Orr is er eigenlijk niet zoveel aan deze therapievorm veranderd. Het klassieke Rebirthing Ademwerk zoals hij het benaderde komt niet zo vaak meer voor. Want rebirthers zijn meestal vrij eigenzinnige en creatieve mensen. De meesten van hen zijn hun eigen weg gegaan. Zo heeft bijna iedere rebirther zijn eigen creatieve in-en aanvulling er aan gegeven. Wat in de meeste gevallen de kwaliteit ten goede komt. Het centrale uitgangspunt is en blijft echter de verbonden ademhalingmethode.
Meer informatie over Leonard Orr Klik Hier

Holotropic Ademwerk

Holotropic Ademwerk is een krachtige vorm van Ademwerk die ontwikkelt is door de Amerikaanse psychiater Stanislav Groff. Het belangrijkste instrument bij holotropic sessies is het intensieve ademen. Dit stimuleert dat emotionele geladen delen vanuit het onderbewuste naar boven kunnen komen voor bewuste verwerking. Verder wordt gebruik gemaakt van evocatieve muziek, dit om de emotioneel geladen delen in beroering te brengen. In geval van dat verzet tegen de opkomende ervaring te sterk is, wordt ondersteunend lichaamswerk toegepast. En tenslotte wordt na afloop van de sessie een hologram gemaakt. Hiermee kunnen op creatieve wijze de gevoelens en belevingen van de sessie verwerkt worden. Hoewel holotropic ervaringen veelal nauw verband houden met de geboorte, kunnen die ervaringen soms ook een mengeling zijn van echte en 'vertaalde' herinneringen. Maar wat het ook moge zijn het gaat er uiteindelijk om contact te maken met diepere lagen van het onderbewuste en deze toe te laten en op te nemen in het bewustzijn. Waardoor emotionele of psychosomatische spanningen die ontstaan zijn door het geboortetrauma, gevoeld en vervolgens losgelaten kunnen worden. Wanneer dit volledig is doorleefd kunnen ook transpersoonlijke ervaringen ontstaan.
Voor meer informatie over Holotropic Ademwerk Klik hier

Stanislav Groff

Holotropic Ademwerk is de neerslag van bijna dertg jaar klinische studies door Stanislav Groff. Uit zijn bevindingen is gebleken dat de periode rondom onze geboorte een van de emotioneel ingrijpendste ervaringen is, die ons onbewust altijd bij blijft. Deze bijzondere vorm van therapie waarin de geboorte opnieuw beleefd kan worden, bevrijd ons niet alleen van emotionele trauma's, maar is door zijn enorm transformerende vermogen ook een belangrijke weg voor zelfontwikkeling. Steeds als Groff geboorte ervaringen waarnam bij zijn proefpersonen, viel het hem op dat deze in vier groepen onderverdeeld voortkwamen. Op grond van het gedrag en de verklaringen van deze mensen kwam hij tot de conclusie dat deze vier groepen voortvloeiden uit de verschillende fasen van het geboorteproces. Aan de hand hiervan werkte hij een schema uit, waarin hij de fasen van voor, tijdens en onmiddelijk na de geboorte samenvoegden met de typische daarbij behorende emoties, gevoelens, lichamelijke kenmerken en symbolische belevenissen. Hij noemde deze vier groepen de Perinatale matrix 1 t/m 4. Die indeling geldt niet alleen voor de inhoud van de ervaringen, maar ook voor de volgorde van de inhoud binnen één of meerdere sessies. Omdat een holotropic sessie een intensief proces is, dient degene die de sessie ondergaat vooraf goed geinformeerd te zijn. Deze informatie heeft als doel zich mentaal en psychisch voor te bereiden op de verschillende geboortestadia die tijdens de sessie doorleefd kunnen worden. De voorbereiding bestaat voornamelijk uit behandeling van en contact maken met de vier perinatale matrixen. Verder nog informatie over wat het lichaamswerk inhoudt en de speciale functie die de evocatieve muziek heeft in deze sessies. Holotropic wordt vaak in vierdaagse groepen gegeven. Slechts een enkele therapeut in Nederland biedt Holotropic Ademwerk aan in individuele sessies, waaronder ondergetekende.
Voor meer informatie over Stanislav Groff. Klik hier

Reichiaans Lichaamswerk

Reichiaans Lichaamswerk is ontwikkelt door Wilhelm Reich, van oorsprong psycho-analyticus en leerling van Freud. De filosofie van Reich is dat de de mind (het angstdenken) zich lichamelijk heeft vastgezet in chronische spierspanningen, door hem lichaamspantsers genoemd. Een lichaamspantser komt tot stand door je bewegingen en je ademhaling te beperken. Dit zorgt er voor dat angsten en emoties minder gevoeld worden. Maar pantsers blokkeren ook letterlijk je levensenergie. Je merkt dan bijvoorbeeld dat je niet echt meer uiting kan geven aan intense gevoelens van vreugde, verdriet of woede. De lichaamsdelen waarin het pantser zich bevindt, door Reich segmenten genoemd voelen vaak bevroren, koud, kil of stram aan. In Reichiaans Lichaamswerk spelen adem, beweging en geluid een belangrijke rol. Er wordt gevraagd zo intens mogelijk te ademen waardoor pantsers voelbaar worden. Deze worden veelal losgemaakt met druk, klop-en strijkachtige bewegingen. Aan de loskomende spanningen kan vervolgens expressie gegeven worden doormiddel van beweging en geluid. Wanneer de spanning (pantser) opgeheven is kan de levensenergie weer vrijuit stromen en kun je contact maken met je oorspronkelijke spontaniteit en levendigheid.

Wilhelm Reich

Reich was ongetwijfeld de meest ambitieuze leerling van Freud, maar zag geen heil in de psychoanalyse. Hij twijfelde vaak aan de effectiviteit daarvan. Vandaar dat hij aandacht ging besteden aan de relatie tussen het lichaam en de psyche van de mens. Hiermee was hij eigenlijk zijn tijd ver vooruit. Reich kende net als zijn leermeester Freud grote betekenis toe aan seksualiteit en met name aan de levensenergie die daaraan ten grondslag ligt. Hij ontdekte dat een onbelemmerde doorstroming van deze levensenergie van doorslaggevend belang is voor het psychisch en lichamelijk welzijn van de mens. Als deze energie tijdens de ontwikkeling van een mens is onderbroken, bijvoorbeeld door traumatische gebeurtenissen in de beginjaren van zijn leven, ontstaan er blokkades. (lichaamspantsers) Deze blokkades kun je zien als een soort van lichamelijke en emotionele insnoeringen, door Reich segmenten genoemd die je natuurlijke flexibiliteit, ademhaling en spontaniteit blokkeren. De ontdekking dat ingrijpende gebeurtenissen tijdens iemands jeugd aanleiding kunnen geven tot een bepaald lichaamspantser en een daarbijbehorende psychische gesteldheid. Dit bracht Reich op het concept van de vijf karakterstructuren. Deze karakterstructuren dienen als een soort van verdedigingsmechanisme rond bepaalde fasen in de vroege jeugd. Hoewel het uiteraard prototypen zijn worden ze veelvuldig gebruikt door lichaamsgerichte therapeuten om een bepaalde diagnose te stellen en van daaruit te werken met een client. Maar dat geldt niet alleen voor de karakterstructuren. Bijna alle hedendaagse vormen van lichaamsgerichte therapie borduren verder op de ideeen van Reich.
Voor verdere informatie over Reich Klik hier

Second Wind

Second wind, Adembevrijding of Breathing-release alle drie uitdrukkingen voor hetzelfde wonderbaarlijke verschijnsel. Marathonlopers en andere duursporters kennen dit fenomeen ook. Precies op het moment dat je naar adem snakt en/of uitgeput bent gebeurt hét. Plotseling krijg je een nieuwe energie-impuls, waardoor je weer verder kunt. In een ademsessie betekent dit dat je adem met een diepe zucht zijn oorspronkelijke ruimte weer inneemt. Het ademen gaat nu licht en moeiteloos alsof je door een buitengewone kracht wordt opgetild. Was je adem voordien beperkt, moeizaam, schokkend en schuddend nu is ze intens, vloeiend, en levendig en stroomt als van zelf door je lichaam zonder enige inspanning. Tegelijkertijd met deze adembevrijding krijgen lichaam, denken en voelen niet alleen extra energie, maar gaan ook synchroon lopen. Wanneer lichaam, denken en voelen in harmonie samen vallen geeft dat een gevoel van eenheid en heelheid. Hierdoor ontstaat nieuwe levenskracht. Emotioneel Ademwerk is de sleutel tot het openen van deze nieuwe levenskracht.

Waarom emotioneel ademwerk?

Voor veel mensen wordt het steeds duidelijker dat in therapiesessies het alleen praten over je problemen vaak niet helpt. Daarom vindt men het de laatste tijd veel belangrijker om vroegere gebeurtenissen emotioneel weer te voelen. Wanneer je aan die emoties ook nog uitdrukking kan geven, kun je de pijn ervan alsnog verwerken. Dit kan een bijzondere bevrijdende werking hebben. Dat is heel wat anders dan er alleen maar over te praten. Bovendien heeft ons verstand de neiging problemen steeds op dezelfde manier te benaderen. Emotioneel Ademwerk daarentegen brengt ons in contact met ons innerlijk, waardoor we oude standpunten en patronen kunnen doorbreken. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe ervaringen. Dit is een geheel lichamelijk proces. Ons lichaam blijkt gewoon de snelste weg om tot de kern van een probleem te komen, omdat de pijn ervan concreet in het lichaam is opgeslagen. Ademen is de natuurlijkste manier om weer in contact te komen met je oorspronkelijke levensenergie. Wie meer gaat ademen, gaat meer voelen. Dus de manier om minder te gaan voelen is minder te gaan ademen. Maar wie onaangename gevoelens niet wil voelen kan ook aangename gevoelens niet echt meer voelen. Wie niet meer wil huilen vergaat ook het lachen. Wie verdriet niet wil ervaren, ervaart ook minder vreugde. Emotioneel Ademwerk geeft de mogelijkheid om te ontspannen in zowel de aangename gevoelens als in de onaangename gevoelens. Op dat moment aanvaard je niet alleen wat je voelt, maar ook wat je tegenhoudt om meer van het leven te genieten.

Voor wie ?

Emotioneel Ademwerk is voor een ieder die:
. Zich regelmatig onverschillig of oppervlakkig voelt
· Meer gevoel wilt ervaren
· Vage psychosomatische klachten heeft
· Het contact met zijn gevoel is kwijtgeraakt
· Zichzelf beter wil leren kennen
· Regelmatig in dezelfde beperkende gewoonten verzandt
· De kwaliteit van zijn leven wil verbeteren
· Ontevreden is over zijn leven en een nieuwe koers wil gaan varen
· Meer uit het leven wil halen
· Verdieping in zijn leven zoekt
· Is vast gelopen in werk, relatie, huwelijk, enzovoort
· Met 'overleven' bezig is in plaats van te leven

Mijn Praktijk

Mijn praktijk is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ik mag me verheugen in een gestaag toenemende belangstelling. Ik ben blij met de mensen die er de afgelopen jaren gebruik van hebben gemaakt. Die hun ontwikkeling en leven bewust ter hand hebben genomen en tevens anderen inspireerden hetzelfde te doen. Maar ik ben ook trots op mijn inspanning en doorzetting om dit werk voor een breder publiek toegankelijk te maken. Emotioneel Ademwerk is een schitterende groeivorm die in betrekkelijk korte tijd zichtbare en voelbare veranderingen kan geven. Mocht het nieuw voor je zijn dan geeft het de mogelijkheid een begin te maken aan een bewustwordings-proces waarvan je de rest van je leven veel profijt zult hebben. Als je al wat gedaan hebt op dit gebied, dan kan het zinvol zijn daar nieuwe impulsen aan te geven. Emotioneel Ademwerk is er op gericht je eigenheid weer terug te vinden. Iedereen is uniek, heeft unieke eigenschappen en talenten, essentiele behoeftes en zijn eigen uitdrukkingswijze. In de loop van je leven kunnen er echter dingen gebeurd zijn waardoor je gedwongen werd ontrouw te zijn aan jezelf. Ontrouw aan jezelf zijn betekent afstand doen van je eigenheid.

Individuele consulten

Individuele sessies zijn een goede manier om aan jezelf te werken. Na een orientatiegesprek vormen jouw ontwikkeling of hulpvraag het vertrekpunt van een aantal sessies die wij in dit gesprek zijn overeengekomen. Aangezien Emotioneel Ademwerk een proces is, zal een reeks van sessies meestal noodzakelijk zijn. De frequentie van de sessies is afhankelijk van jouw wens en zal altijd in overleg met jou zijn. Een frequentie van één sessie per 1- 4 weken is gebruikelijk. Dit geldt in principe ook voor het aantal sessies die nodig zijn, hier speelt echter ook jouw inzet en motivatie een belangrijke rol. Elke  ademsessie bestaat uit een voorgesprek, waarbij je kunt delen over wat er op dit moment in je leven gebeurt. Daarna een ontspanningsgedeelte en de ademsessie die voornamelijk gericht is op het verwerken, accepteren en loslaten van 'oud zeer'. Daarna volgt nog een nagesprek waarbij het gaat over wat voor jou de essentie was van de sessie. Indien nodig wordt psychologisch werk toegepast en/of ondersteunende oefeningen als huiswerk meegegeven die je proces helpen te voltooien.

De Begeleiding

Even voorstellen, mijn naam is Willem J Overvliet. (1938) Mijn dorst naar heelheid brachten mij ooit in contact met therapiegroepen en inspireerde mij  zelf therapeut te worden. Ik volgde diverse opleidingen in de transpersoonlijke therapie. Transpersoonlijke therapie is een therapie waarbij ervaringen kunnen optreden, die de grenzen van de persoonlijkheid overstijgen, zoals bijvoorbeeld eenheidservaringen. Sinds 1976 ben ik actief in de therapiewereld. Gedurende die periode ben ik langzamerhand gekomen tot een stijl van werken die ik Bevrijdend Ademwerk noem. Bevrijdend Ademwerk borduurt verder op de transpersoonlijke benadering en gebruikt dezelfde methoden, die voornamelijk ervarings-en lichaamsgericht werken. Hierbij wordt de mens als totaliteit van lichaam, geest en ziel benaderd. Deze methoden zijn direct, dichtbij, intensief en diepgaand. Steeds meer mensen vragen specifiek naar lichaams-en ervaringsgerichte therapie . Want praten doen ze al jaren en meestal in vruchteloze vicieuze cirkels.

Orientatiegesprek

In dit gesprek gaat het er om jouw hulpvraag en/of wens duidelijk te krijgen. Goede afstemming van jouw vraag en/of wens en mijn aanbod is daarbij belangrijk. Uiteraard is dit gesprek ook bedoeld om te kijken of het 'klikt' tussen ons en of we beiden het gevoel hebben dat ik jou iets te bieden heb. Mocht dit het geval zijn dan kunnen we besluiten of we met elkaar een aantal sessies aangaan, in principe minimaal drie. Hierna evalueren we en kijken we of het wenselijk is om een aantal vervolgsessies te doen. Ondanks dat emotionele Ademtherapie vergeleken bij sommige andere therapieen snel werkt, heb ik in mijn twintig jaar praktijkervaring inmiddels ondervonden dat er meestal tien sessies nodig zijn om datgene wat in het verleden onverteerbaar is gebleken te verwerken. Het blijkt niet mogelijk te zijn alles tegelijk te verwerken. Je verwerkt in elke sessie een gedeelte, een laagje. Iedere sessie is steeds weer nieuw, je laat elke keer weer omhoog komen, wat omhoog komt. En ieder stukje wat omhoog komt zou je kunnen omschrijven als een onverteerd stukje in psyche wat rijp is om te verwerken. Zo verwerk je je verleden stukje bij beetje.