Stanislav Groff

Holotropic Ademwerk is de neerslag van bijna dertg jaar klinische studies door Stanislav Groff. Uit zijn bevindingen is gebleken dat de periode rondom onze geboorte een van de emotioneel ingrijpendste ervaringen is, die ons onbewust altijd bij blijft. Deze bijzondere vorm van therapie waarin de geboorte opnieuw beleefd kan worden, bevrijd ons niet alleen van emotionele trauma's, maar is door zijn enorm transformerende vermogen ook een belangrijke weg voor zelfontwikkeling. Steeds als Groff geboorte ervaringen waarnam bij zijn proefpersonen, viel het hem op dat deze in vier groepen onderverdeeld voortkwamen. Op grond van het gedrag en de verklaringen van deze mensen kwam hij tot de conclusie dat deze vier groepen voortvloeiden uit de verschillende fasen van het geboorteproces. Aan de hand hiervan werkte hij een schema uit, waarin hij de fasen van voor, tijdens en onmiddelijk na de geboorte samenvoegden met de typische daarbij behorende emoties, gevoelens, lichamelijke kenmerken en symbolische belevenissen. Hij noemde deze vier groepen de Perinatale matrix 1 t/m 4. Die indeling geldt niet alleen voor de inhoud van de ervaringen, maar ook voor de volgorde van de inhoud binnen één of meerdere sessies. Omdat een holotropic sessie een intensief proces is, dient degene die de sessie ondergaat vooraf goed geinformeerd te zijn. Deze informatie heeft als doel zich mentaal en psychisch voor te bereiden op de verschillende geboortestadia die tijdens de sessie doorleefd kunnen worden. De voorbereiding bestaat voornamelijk uit behandeling van en contact maken met de vier perinatale matrixen. Verder nog informatie over wat het lichaamswerk inhoudt en de speciale functie die de evocatieve muziek heeft in deze sessies. Holotropic wordt vaak in vierdaagse groepen gegeven. Slechts een enkele therapeut in Nederland biedt Holotropic Ademwerk aan in individuele sessies, waaronder ondergetekende.
Voor meer informatie over Stanislav Groff. Klik hier