Wilhelm Reich

Reich was ongetwijfeld de meest ambitieuze leerling van Freud, maar zag geen heil in de psychoanalyse. Hij twijfelde vaak aan de effectiviteit daarvan. Vandaar dat hij aandacht ging besteden aan de relatie tussen het lichaam en de psyche van de mens. Hiermee was hij eigenlijk zijn tijd ver vooruit. Reich kende net als zijn leermeester Freud grote betekenis toe aan seksualiteit en met name aan de levensenergie die daaraan ten grondslag ligt. Hij ontdekte dat een onbelemmerde doorstroming van deze levensenergie van doorslaggevend belang is voor het psychisch en lichamelijk welzijn van de mens. Als deze energie tijdens de ontwikkeling van een mens is onderbroken, bijvoorbeeld door traumatische gebeurtenissen in de beginjaren van zijn leven, ontstaan er blokkades. (lichaamspantsers) Deze blokkades kun je zien als een soort van lichamelijke en emotionele insnoeringen, door Reich segmenten genoemd die je natuurlijke flexibiliteit, ademhaling en spontaniteit blokkeren. De ontdekking dat ingrijpende gebeurtenissen tijdens iemands jeugd aanleiding kunnen geven tot een bepaald lichaamspantser en een daarbijbehorende psychische gesteldheid. Dit bracht Reich op het concept van de vijf karakterstructuren. Deze karakterstructuren dienen als een soort van verdedigingsmechanisme rond bepaalde fasen in de vroege jeugd. Hoewel het uiteraard prototypen zijn worden ze veelvuldig gebruikt door lichaamsgerichte therapeuten om een bepaalde diagnose te stellen en van daaruit te werken met een client. Maar dat geldt niet alleen voor de karakterstructuren. Bijna alle hedendaagse vormen van lichaamsgerichte therapie borduren verder op de ideeen van Reich.
Voor verdere informatie over Reich Klik hier